DRÖMMEN

En dagsresa väster om Kongos huvudstad Kinshasa ligger ett litet samhälle som heter Seke Banza. Hur vi hamnade där är en lång historia, men vi äger nu en tomt där och drömmer om att starta upp ett projekt i utkanten av samhället. Tanken är att kunna hjälpa människor som inte har förutsättningarna på sin sida. Vi kommer att börja med att köpa loss mark och starta med jordbruk och uppfödning av djur. Om allt går vägen kommer vi sedan att kunna bygga ett utbildningscenter dit människor kan få komma och bo och lära sig ett yrke. Tanken är att de sedan när de är färdigutbildade ska få med sig det de behöver för att kunna starta upp sin egen affärsrörelse. Vi tänker oss praktiska yrken såsom djuruppfödning, sömnad, snickeri, byggnadsarbete, konst etc.

Vi drömmer även om att kunna starta upp ett barnhem. I Kongo finns det barn så unga som 4 år som sover ute på marknadsplatserna då de mist sina föräldrar och inga släktingar vill ta hand om dem. Vi vill ge dessa barn och unga en möjlighet till trygg uppväxt där de ska få känna att de är älskade och har ett värde, men även där deras basala behov blir tillgodosedda och de får chans till utbildning.

Vi kallar vårt projekt Garden of Hope, hoppets trädgård, då drömmen är att få se hopp växa i människors liv.

Vi vet att det här är ett stort projekt som kommer att kräva stora resurser, resurser som vi i nuläget inte har. Men vi litar på att om Gud är med oss så kommer han även att göra en väg. Vill du vara med och bidra till att vår dröm besannas så kan man ge en gåva via gofundme, se länk nedan. Vill ni bidra på annat sätt så går det bra att kontakta oss via mail.


GoFundMe - Garden of Hope

Facebook - Garden of Hope